SKŁADNIKI

Poniżej znajdują się składniki przygotowywanych przez nas posiłków. Składniki będące alergenami zostały zaznaczone pogrubionymi, wielkimi literami. W wykazie składników zostały wyszczególnione alergeny zawarte w gotowych produktach. Pozostałe składniki produktów gotowych takich jak np. pieczywo znajdują się w pliku "Składniki produktów gotowych" na dole niniejszej strony i są zgodne z etykietą producenta.

zapotrzebowanie energetyczne 1400 kcal*

*Wielkość porcji i wartość energetyczna podane dla dzieci w wieku 4-6 lat

SKŁADNIKI:

zapotrzebowanie energetyczne 1000 kcal*

*Wielkość porcji podane dla dzieci w wieku 1-3 lat

SKŁADNIKI: